Algemene ledenvergadering

De laatste algemene ledenvergadering is geweest op 02-04-2017, notulen zijn op te vragen via info@zuidwesthoek.com.