Club van 50

Via de “club van 50” kan men door een jaarlijkese bijdrage van 50 Euro het jeugdbeleid van “De Zuidwesthoek” ondersteunen. Inmiddels hebben meer dan 19 bedrijven en partikulieren de weg naar dit steunfonds gevonden. De bijdrage geeft recht op het ontvangen van en de vermelding in het clubblad. Daarnaast zal de steun ook bekend worden gemaakt op het uithangbord in de inkomsthal van zwembad “de Plantage”. Leden van de club van 50 ontvangen ook uitnodigingen voor een aantal activiteiten die speciaal hiervoor opgezet zijn, zodat ook het onderlinge “netwerken” van symphatisanten ondersteund wordt.