Club van 50

Via de “club van 50” kan men door een jaarlijkse bijdrage van 50 Euro het jeugdbeleid van “De Zuidwesthoek” ondersteunen. Inmiddels hebben meerdere  bedrijven en partikulieren de weg naar dit steunfonds gevonden. De bijdrage geeft recht op een vermelding op onze website.

Leden van de club van 50 ontvangen ook uitnodigingen voor onze activiteiten om zo betrokken te zijn bij onze vereniging.